Phòng & giá

Ghi chú
  • Tất cả giá khuyến mại chưa bao gồm 10% thuế và 5% phí phục vụ
  • 50% số tiền đặt tiệc sẽ được tính như một khoản đặt cọc
  • Huỷ / sửa trước 5 ngày so với ngày đến, không bị tính phí
  • Huỷ / sửa đổi muộn hơn hoặc trong trường hợp vắng mặt, bạn sẽ phải thanh toán tiền đặt cọc.